#13: Soc&kompodden snackar återvinning, tv-spel och horoskop

#13: Soc&kompodden snackar återvinning, tv-spel och horoskop
Vi i StudOrg
#13: Soc&kompodden snackar återvinning, tv-spel och horoskop

Apr 25 2023 | 00:30:19

/
Episode 10 April 25, 2023 00:30:19

Show Notes

Soc&kompodden är Vi i StudOrgs nya miniserie där chefredaktör Jenna Liljelund och redaktionessekreterare Vendla Fagerudd bjuder in några skribenter från det senaste numret av StudOrgs medlemstidning Soc&komposten för att diskutera dess innehåll.

Alec Edman har skrivit en recension på tv-spelet och serien The last of us. Ida Holappa har skrivit en artikel om hur man återvinner kläder. I avsnittet berättar de mera om skrivprocessen. I avsnittet diskuteras även övriga artiklar ur tidningen, med teman som riksdagsvalet, styrelsens horoskop, betydelsefulla kvinnor genom historien, modetips och mycket mera. Tidningen kan du läsa här: https://issuu.com/sockomposten/docs/komposten_1_2023

Other Episodes