#7: Introvecka på Soc&kom

#7: Introvecka på Soc&kom
Vi i StudOrg
#7: Introvecka på Soc&kom

Sep 26 2022 | 00:33:05

/
Episode 7 September 26, 2022 00:33:05

Show Notes

Soc&kom tar in drygt hundra nya studerande varje läsår. I det här avsnittet diskuterar StudOrgs två gulismamin, en tutor och en gulis vad som gör en lyckad första vecka vid universitetet. Vad är den viktigaste egenskapen hos en tutor? Hur ser man till att alla de nya gulisarna känner sig välkomna och har gulisfiilis? Och varför älskar egentligen StudOrgare Tjärholmen? I avsnittet medverkar Nathalie Koskinen, Lotta Sederholm, Mathias Kruse och Jenny Grangärd för att besvara frågor gällande introveckan.

Other Episodes